Guide 10: ACS guide - Vodič 10: vodič za ACS

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Guide 10: ACS guide - Vodič 10: vodič za ACS

   ACS (Alliance Combat System) je metoda koja se koristi za kombiniranje različitih flota različitih igrača ili čak istog igrača, za napadanje/obranu određenog planeta/mjeseca.

   =Kako pozvati u ACS napad?=
   1)pošaljite flotu u napad na željene koordinate
   2)odite na izbornik kretanje flote i kliknite na gumb Udružene flote kako bi pozvali ostale igrače ili sebe u napad.
   Možete odabrati između igrača iz izbornika koji se nalazi na lijevoj strani (igrači s vaše Liste prijatelja), kliknuti "Pozovi" te nakon toga "OK"; ili možete upisati ime igrača kojeg želite pozvati u ACS napad te kliknuti na "Traži" i nakon toga kliknuti na "OK". Ukoliko želite odraditi ACS napad sami sa sobom, samo kliknite na "OK" bez odabiranja bilo kojeg igrača.

   Pozvani igrači zaprimiti će poruku i u izborniku flote će im se ponuditi opcija da se pridruže ACS napadu. Mogu odabrati između svih napada u koje su pozvani.

   =Kako se pridružiti ACS napadu?=

   Nakon što dobijete poziv za napad
   1)Idete na izbornik flote i odaberete flotu koju želite dodati u ACS napad
   2)Kliknite na nastavi i nakon toga odaberite napad kojem se želite pridružiti iz padajućeg izbornika. Kliknite na dalje te odaberite ACS Napad kao zadatak i nakon toga pošaljite flotu.
   ACS napadi ne zahtijevaju da budete u istome savezu kao i drugi sudionici, niti da ih imate na listi prijatelja.
   Svako novo pridruživanje flote promijenit će njeno vrijeme dolaska do mete ovisno o brzini, no flota koja već leti ne može biti usporena više od 30% preostalog vremena. Ukoliko je nova flota koja se dodaje, sporija od 30% preostalog vremena, opcija za udruženo napadanje neće biti dostupna.
   VAŽNO:u slučaju da igrač ode u modus odsustva ili da padne ponovno u zaštitu početnika nakon što je ACS napad pokrenut, više se ne mogu dodavati dodatne flote.


   =Kako napraviti ACS obranu?=
   1)Odaberite flotu kojom želite braniti
   2)Unesite koordinate koje želite braniti (odaberite mjesec ili planetu) i nakon toga kao zadatak odaberite ACS obranu i vrijeme zadržavanja na planeti.


   VAŽNO:
   Prvi zahtjev kod ACS obrane je da igrač koji se brani mora biti u vašem savezu ili na vašoj listi prijatelja (suprotno kao kod ACS napada)
   Vaša flota može braniti drugu planetu do maksimalno 32 sata.
   Što duže flota ostane u obrani drugog planeta, više deuterija je potrebno. Deuterij je automatski utovaren u vaše spremnike, tako da budite sigurni u dovoljan kapacitet vaših spremnika kako bi mogli dovoljno dugo vašom flotom braniti drugi planet.


   =Opće informacije o ACSu=
   Svi igrači umješani u ACS (obranioci i napadači) dobit će puni IoB ukoliko flota nije uništena u prvom krugu borbe.
   Flota prilikom borbe pripada svome vlasniku i koristi njegove tehnologije.


   Sistem borbe funkcionira normalno kao i u solo napadu:
   -Maksimum od 6 rundi borbe (nakon 6 rundi, rezultat će završiti neriješeno) i mete su odabrane nasumično.
   -Plijen resursa je raspodjeljen prema ukupnoj zapremnini spremnika flote i sukladno tome i podijeljen (npr. ukoliko napadač A pošalje 75% potrebnog kapaciteta, on će odnijeti 75% plijena)
   -Trošak deuterija je kao i kod solo napada
   -Svaka flota nakon napada koja je preživjela, vraća se na početne koordinate svojom brzinom.
   -Ukoliko povučete flotu, sav deuterij potreban za povratak i zadržavanje na planeti bit će potrošen.


   Najviše 5 igrača se može pridružiti ACS napadu i najviše 5 igrača može braniti određeni planet/mjesec; i u ACSu može biti najviše 16 slotova flote.
   Udruženi napadi se računaju kao pojedinačni za svakog igrača gledajući prema bashing pravilu.


   Grupa flota leti brzinom najsporije flote unutar ACS; i ukoliko se sporiji brodovi pridruže, kompletna grupa se usporava.
   Ukoliko jedna od flota napusti grupu, ostatak flote nastavlja letjeti bez promjene brzine, čak iako iz udruženja odstupi pokretač ACSa.
   (Oprez:ukoliko flota koja je pokrenula ACS napusti udruženje, ne može se dodati više flota)
   Prilikom misije ACS obrane, napad u dolasku može vidjeti samo igrač vlasnik planeta/mjeseca na koji se napada.
   Ukoliko istovremeno napadate i branite planetu/mjesec, vaše flote će se boriti jedna protiv druge (npr. pokušaj izrade mjeseca).
   Ukoliko vaša flota brani mjesec koji je u međuvremenu uništen misijom uništenja mjeseca , braniteljska flota će nastaviti ACS obranu planeta ispod tog mjeseca.


   Bashing: svaki ACS napad računa se kao pojedinačni napad, tako da nakon glavnog udara možete ga napasti još 5 puta, kao i ostatak suigrača koji su s vama letjeli u ACS.


   =Za što se još može koristiti ACS napad?=
   -Usporavanje flote i sigurnosno špijuniranje (usporavate napad dovoljno da pošaljete sondu da špijunira odredište napada)
   -Skrivanje vremena leta flote ACSom kako bi ih bilo teže uhvatiti u povratku.