Chapter 02: Buildings - Kapitola 02: Budovy

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Chapter 02: Buildings - Kapitola 02: Budovy

   Už od počiatku boli budovy základom vášho účtu, pretože vám dodávajú dôležitú infraštruktúru. Väčšina sú požiadavky pre ďalšie budovy, výskumy, lode alebo obranné stavby, bez ktorých by bolo nemožné robiť pokroky. Budovy sú rozdelené do dvoch skupín, Zdroje a Továrne. Zdroje zahŕňajú bane, sklady a výrobu energie, všetky zvyšné stavby sú zatriedené ako Továrne. Avšak v rámci Tovární je tiež malé delenie, pretože niektoré budovy môžu byť postavené iba na planéte a ďalšie iba na Mesiaci.

   Prírodné zdroje


   V OGame sú tri rôzne suroviny, ktoré môžu byť produkované: kov, kryštály a deutérium. Bez žiadneho vylepšovania majú bane na kov a kryštály základnú produkciu 30 jednotiek kovu a 15 jednotiek kryštálu (za hodinu). Deutérium nemá základnú produkciu. Aby ste z baní a syntetizérov získali viac, musíte ich vylepšovať, počas toho budete potrebovať energiu pre ich napájanie. Táto energia môže byť produkovaná rôznymi spôsobmi. Najľahšia metóda a jediná možnosť na začiatku, je Solárna elektráreň. Neskôr budú dostupné aj Solárne satelity (nájdete ich aj v Zdrojoch aj v Lodeniciach) a Fúzne reaktory.

   Možnosť výstavby


   Továrne sú budovy, ktoré nemajú vplyv na produkciu surovín, ale sú dôležité pre stavbu lodí, alebo skúmanie nových technológií. Ako už bolo spomenuté, niektoré Továrne sú možné iba na planéte, alebo na Mesiaci. Typické Mesačné budovy sú Mesačná základňa, Hyperpriestorová brána a Parabolické teleskopy; budovy možné iba na planéte sú Výskumné laboratóriá, Aliančný sklad, Raketové silo, Nanotechnologické továrne a Terraformer. Robotické továrne a Lodenice sú jediné budovy, ktoré môžu byť postavené aj na Mesiaci aj na planéte.

   Zdroje


   Zdroje a energia sú produkované nasledujúcimi budovami:

   Ťažobný komplex - kovy
   Kov je základná surovina pre vykonávanie výskumu a stavbu budov, lodí a obranných stavieb. Výnimkou sú Solárne satelity, Špionážne sondy, Energetické technológie, Počítačové technológie a Gravitonové technológie. Ak ešte nemáte ťažobný komplex na kov, budete produkovať 30 jednotiek za hodinu (v normálnych vesmíroch. V zrýchlených vesmíroch je základné množstvo vyššie a závisí od rýchlostného faktoru.

   Ťažobný komplex - kryštály
   Kryštál je základná surovina pre elektronické komponenty a zliatiny. Je taktiež nevyhnutný vo vykonávaní výskumu a stavbe budov, lodí a obranných stavieb. Výnimkou sú Raketové komplety, Sklady kovov, Tienené úkryty kovov, Spaľovací pohon, Gravitonové technológie a Pancierovanie. Ak nie je na planéte ťažobný komplex na kryštál, bude produkované základné množstvo 15 jednotiek za hodinu, a v zrýchlených vesmíroch príslušne viac.

   Syntetizéry deutéria
   Deutérium je ťažký izotop vodíka a nie je veľmi rozšírený. Je používané prevažne ako palivo, ale je taktiež potrebné pre niektoré typy výskumov a stavbu niektorých lodí, obrany a budov. Na rozdiel od kovu a kryštálov tu nie je produkované žiadne základné množstvo bez postaveného syntetizéra. Navyše množstvo produkované za hodinu závisí od teploty planéty. Čím chladnejšia planéta, tým viac deutéria bude vyprodukovaného.

   Solárne elektrárne
   Každá baňa vyžaduje energiu na fungovanie a tá je primárne produkovaná solárnymi elektrárňami.

   Fúzne elektrárne
   Aj tento reaktor sa používa na produkciu energie, energia je generovaná zlúčením dvoch atómov deutéria do jedného atómu hélia, v dôsledku čoho bude spotrebované deutérium. Požiadavky na stavbu takej elektrickej stanice sú Energetické technológie úrovne 3 a Syntetizér deutéria úrovne 5 na príslušnej planéte. Čím vyššia je úroveň Energetických technológií, tým viac energie bude vyprodukovanej.

   Sklady kovov
   Táto úschovná továreň sa používa na skladovanie kovov. Ak je sklad plný, produkcia sa zastaví. Bez vylepšenia na úroveň 1 môže byť uskladnených iba 10,000 jednotiek kovu.
   Sklady kryštálov

   Táto továreň je potrebná pre pokračovanie produkcie kryštálov. Ak je plná, produkcia sa zastaví. Bez skladu môže byť uskladnených iba 10,000 jednotiek kryštálu.

   Nádrže na deutérium
   Rovnako ako sklady, aj Nádrže na deutérium sú potrebné pre možnosť ďalšej produkcie. Bez tejto nádrže môže byť uskladnených iba 10,000 jednotiek deutéria.

   Tienený úkryt kovov
   Úkryt sa používa na ochránenie jednotiek kovu pred ukoristením počas útoku. Samotný úkryt je neviditeľný v nepriateľovej špionážnej správe a rovnako sú aj suroviny v ňom ukryté. Každé vylepšenie dovolí ochranu väčšieho množstva surovín.

   Podzemný úkryt kryštálov
   Tento úkryt sa používa na ochránenie jednotiek kryštálu pred ukoristením počas útoku. Samotný úkryt je neviditeľný v nepriateľovej špionážnej správe a rovnako sú aj suroviny v ňom ukryté. Každé vylepšenie dovolí ochranu väčšieho množstva surovín.

   Úkryt deutéria na morskom dne
   Tento úkryt sa používa na ochránenie jednotiek deutéria pred ukoristením počas útoku. Samotný úkryt je neviditeľný v nepriateľovej špionážnej správe a rovnako sú aj suroviny v ňom ukryté. Každé vylepšenie dovolí ochranu väčšieho množstva surovín.


   Továrne


   Tieto fungujú ako požiadavky pre iné budovy, výskumy, lode, alebo obranné stavby.

   Robotické továrne
   S pomocou Robotických tovární sa môžu budovy rýchlejšie vylepšovať. Nemajú však vplyv na rýchlosť stavby lodí, alebo obranných stavieb. Môžu byť postavené aj na planéte aj na Mesiaci a nemajú žiadne požiadavky na výstavbu. Avšak samotné Robotické továrne sú požiadavkou pre Lodenice a Nanotechnologické továrne.

   Lodenice
   Táto továreň je nutná pre stavbu aj lodí aj obranných stavieb; niektoré z nich požadujú určitú úroveň Lodeníc. Vylepšovanie tejto továrne taktiež zníži čas výstavby týchto jednotiek. Na postavenie/vylepšenie Lodeníc potrebujete Robotické továrne úrovne 2 a na príslušnej planéte, alebo Mesiaci nemôžu byť vo výstavbe žiadne lode ani obrana.

   Výskumné laboratóriá
   Sú potrebné na skúmanie nových technológií. Čím vyššia úroveň, tým viac technológií bude aktivovaných a tým kratší bude čas výskumu. Výskumné laboratóriá, ktoré môžu byť postavené bez akýchkoľvek požiadavok, ovplyvnia celý účet, t.j. hneď ako je laboratórium vo výstavbe, nebudete môcť skúmať na inej planéte; a ak bude začatý výskum, nebudete môcť nikde stavať laboratóriá.

   Aliančný sklad
   S touto továrňou je možné podporovať pomocou podporných rakiet držané letky. Tak môžete predĺžiť trvanie podpory spriatelených letiek. Výstavba na Mesiaci nie je možná, ale tieto flotily budú podporené palivom z planéty. Na výstavbu nie sú žiadne požiadavky.

   Raketové silo
   Raketové silo je používané na výstavbu Protiraketových striel (úroveň 2) a Medziplanetárnych rakiet (úroveň 4). Výstavba na Mesiaci nie je možná, budú použité Protiraketové strely z planéty (rovnako ako pri Aliančnom sklade). Rozobratie sila je možné iba vtedy, ak je prázdne; je možné buď vypustiť rakety alebo ich rozobrať. Jedinou požiadavkou sú Lodenice na úrovni 1, silo môže na každej úrovni uskladniť 10 Protiraketových striel alebo 5 Medziplanetárnych striel.

   Nanotechnologické továrne
   Toto zmenší čas výstavby lodí, obranných jednotiek a budov na polovicu, požiadavkami sú Počítačové technológie na úrovni 10 a Robotické továrne na úrovni 10. Navyše, Terraformer požaduje Nanotechnologické továrne na úrovni 1. Ak sú vo výstavbe Nanotechnologické továrne, na príslušnej planéte nemôžu byť stavané žiadne lode, obrana alebo budovy a naopak.Továreň nie je dostupná na Mesiaci.

   Terraformer
   Terraformer je potrebný na rozšírenie takmer rozvinutej planéty. Každou úrovňou získate 5 voľných polí (plus doplnkové pole každé dve úrovne), ale na výstavbu potrebujete energiu. Požiadavky na továreň sú Nanotechnologické továrne úrovne 1 a Energetické technológie úrovne 12. Na Mesiaci je stavba Terraformeru nemožná(namiesto toho je tu Mesačná základňa). Táto budova sa nedá demontovať.

   Mesačná základňa
   Táto budova môže byť postavená iba na Mesiaci. Je potrebné získať viac stavebného miesta, pretože na začiatku Mesiac pozostáva iba z jedného poľa. Každou úrovňou základne sú rozvinuté ďalšie tri polia. Mesačná základňa úrovne 1 je požiadavkou pre Parabolické teleskopy a Hyperpriestorovú bránu.

   Parabolické teleskopy
   Táto továreň môže byť, rovnako ako Mesačná základňa, postavená iba na Mesiaci.Mesačná základňa úroveň 1 je jediná požiadavka. Cez teleskopy ste schopní vidieť pohyby letiek na iných planétach, jedno zobrazenie stojí 5,000 j. deutéria. Dosah senzorov stúpa každou úrovňou stavby.

   Hyperpriestorová brána
   Hyperpriestorová brána môže byť tiež postavená iba na Mesiaci. Je potrebná pre okamžité posielanie letky z jedného Mesiaca na druhý. Po skoku musí počiatočná brána aj cieľová brána hodinu chladnúť, než bude môcť byť použitá opäť. Požiadavky pre jej výstavbu sú Mesačná základňa úroveň 1 a Hyperpriestorové technológie úroveň 7. Cez Hyperpriestorovú bránu nie je možné posielať suroviny.
   -Ogame Recension-
   Ogame need a change!
   -Check my account for my ideas-

   The post was edited 1 time, last by DesertEagle ().