Chapter 11: Rakiety Międzyplanetarne

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Chapter 11: Rakiety Międzyplanetarne

   Atakowanie innych graczy za pomocą statków, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Rakiety międzyplanetarne, to potężna broń w walce z planetami posiadającymi pokaźną ilość struktur obronnych, zwanych potocznie bunkrem. W strategii mogą być wykorzystane na wiele różnych sposobów, pozwalających uczynić niewielkie cele bardziej zyskownymi, przykładowo poprzez wyeliminowanie paru Wyrzutni plazmy. Wystrzeliwane z naszej planety, lecą w kierunku innej, wskazanej, w celu zrównania z ziemią określonej ilości struktur obronnych. Mogą jednak zostać powstrzymane, przez składowane na wrogiej planecie przeciwrakiety. Prócz siły przebicia, mocną stroną rakiet międzyplanetarnych jest fakt, że obrona która za ich pomocą ulega eksterminacji - nie zostaje odbudowana.

   Jak wejść w posiadanie rakiet?

   Do budowy wspomnianych pocisków, musisz posiadać silos rakietowy przynajmniej na poziomie czwartym (całkowity koszt, to: 300.000 metalu, 300.000 kryształu i 15.000 deuteru). Po jego wzniesieniu, budowę rakiet można rozpocząć z pozycji menu 'Obrona'. Koszt jednej głowicy wynosi 12.500 metalu, 2.500 kryształu oraz 10.000 deuteru. Na każdy poziom silosu, składowane może być jednocześnie o pięć rakiet więcej. Dla przykładu, silos na poziomie piątym, umożliwia stacjonowanie dwudziestu pięciu rakietom międzyplanetarnym. Modernizowany może być on zawsze, jednak dopóki zapełniony jest rakietami - nie może zostać wyburzony. Aby pozbyć się pocisków, bez konieczności ich wystrzeliwania, użyj opcji 'Zniszcz rakietę' znajdującej się pod wskaźnikiem przestrzeni ładunkowej silosu rakietowego.

   Aby zbudować Przeciwrakiety, wymagany jest silos rakietowy jedynie na poziomie drugim (całkowity koszt: 60.000 metalu, 60.000 kryształu i 3.000 deuteru), stąd też zdobycie ich jest o wiele łatwiejsze, niż w przypadku rakiet międzyplanetarnych. Ponadto antyrakieta zajmuje o połowę mniej miejsca, więc w silosie na poziomie piątym, przechowywać możemy nawet do pięćdziesięciu ich sztuk. Koszt jednej wynosi: 8.000 metalu i 2.000 deuteru. Silosu rakietowego nie można wznieść na księżycu, przeciwrakiety przechowywane na planecie będą pełnić rolę obronną także dla niego.

   Zniszczenia po naciśnięciu przycisku

   Aby zaatakować planetę lub księżyc wroga przy pomocy rakiet międzyplanetarnych, musisz najpierw przejść do widoku galaktyki. O ile cel będzie się znajdował w zasięgu, będzie go można ostrzelać pociskami klikając na symbol rakiety w odpowiedniej linii. Jeśli celem będzie księżyc, będzie trzeba przytrzymać nad nim kursor myszy i następnie kliknąć w link. Zostanie otwarte nowe menu, w którym będzie można określić liczbę rakiet, które chcemy aktywować oraz ich główny cel, zanim definitywnie potwierdzimy ostrzał. Główny cel oznacza rodzaj struktur obronnych, które będą priorytetowo atakowane. Jeśli takowego celu nie ustalimy, bądź zostanie on wyeliminowany w trakcie, wtedy struktury obronne będą ostrzeliwane wedle kolejności w jakiej widnieją w zakładce 'Obrona' począwszy od wyrzutni rakiet. Po zlikwidowaniu ich wszystkich, eksplodują także rakiety międzyplanetarne składowane w silosie wrogiej planety. Siła rażenia głowic związana jest z naszą technologią bojową i redukowana przez opancerzenie obrońcy.

   Wzór:
   Zasięg (liczony w układach słonecznych) = (poziom napędu impulsowego * 5) - 1

   Uwaga: Po wysłaniu rakiet międzyplanetarnych, niemożliwe jest już ich zawrócenie. Miej zatem pewność, że nie popełnisz przy ich aktywowaniu żadnego błędu. Uważaj też, aby nie walczyć za ich pomocą ze zbyt silnymi przeciwnikami, ponieważ przeważnie ostrzelany gracz będzie chciał dokonać odwetu. Po uderzeniu pociskami międzyplanetarnymi nie otrzymuje się raportu. W celu sprawdzenia efektów, należy przeszpiegować cel ponownie. Krótki raport otrzymuje jedynie ofiara ataku. Zawiera on nick atakującego gracza, ilość zdetonowanych rakiet oraz wartość liczbową utraconych struktur obronnych.

   Przeciwrakiety są przygotowane do odparcia ataku zawsze. Gdy tylko przeciwnik zdecyduje się uderzyć rakietami międzyplanetarnymi na naszą planetę bądź księżyc, każda antyrakieta zniszczy jeden nadlatujący wrogi pocisk. Z odpowiednią ich ilością, straty wywołane atakiem rakietami międzyplanetarnymi można znacząco zmniejszyć lub nawet całkowicie ich uniknąć.

   O czym warto pamiętać?

   Cel zaatakowany będzie mógł być wyłącznie wtedy, gdy w podglądzie galaktyki, widnieć będzie koło niego symbol rakiety. Ponadto należy zwracać uwagę na to, aby cel nie posiadał żadnych przeciwrakiet, ewentualnie miał ich nie więcej niż kilka. W przeciwnym wypadku nasz atak może okazać się nieskuteczny i zwyczajnie zmarnujemy surowce. W razie natarcia na większy bunkier, trzeba będzie uzbroić silosy na kilku planetach i wystrzelić głowice w zbliżonym czasie lub zorganizować atak z innymi graczami. Obrońca może w trakcie lotu pocisków dobudować więcej przeciwrakiet. Jednakże rakiety międzyplanetarne są znacznie szybsze niż statki bojowe, co daje mniej czasu na reakcję.

   Wzór
   Czas lotu (w sekundach) = 30 + (30 * odległość liczona w układach słonecznych)

   Liczbę rakiet międzyplanetarnych, jakiej musisz użyć, do zniszczenia obrony przeciwnika, można łatwo obliczyć przy pomocy kalkulatora "SpeedSim".