Online tools collection translation

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • better polish translation

   Hi, i've improved polish translation :)

   Polish translation

   [Menu strings]
   'welcome' => 'Narzędzia do gier przeglądarkowych (OGame, Ikariam, Travian i innych)'
   'header' => 'Kalkulatory OGame',
   'main-title' => 'Strona główna',
   'trade-title' => 'Kalkulator handlu',
   'costs-title' => 'Kalkulator kosztów',
   'production-title' => 'Kalkulator produkcji',
   'graviton-title' => 'Rozwój grawitonów',
   'flight-title' => 'Czas lotu floty'


   [Common strings]
   'metal' => 'Metal',
   'met' => 'met',
   'crystal' => 'Kryształ',
   'crys' => 'kris',
   'deuterium' => 'Deuter',
   'deut' => 'deut',
   'energy' => 'Energia',
   'points' => 'Punkty',
   'reset' => 'Wyczyść',
   'time' => 'Czas',
   'total' => 'Suma',
   'grand-total' => 'Suma całkowita',
   'universe' => 'Uniwersum',
   'universe-speed' => 'Prędkość uniwersum',

   [Abbreviations]
   'unit-suffix' => 'KMG', // kilo- / mega- / giga-
   'decimal-separator' => ',',
   'transports-needed-short' => 'Transp.',
   'metal-short' => 'met',
   'crystal-short' => 'kris',
   'deuterium-short' => 'deu',
   'coeff-short' => 'Współ.',
   'metal-mine-short' => 'KM',
   'crystal-mine-short' => 'KK',
   'deuterium-synth-short' => 'ED',
   'fusion-short' => 'EF',
   'solar-short' => 'ES',
   'datetime-d' => 'd',
   'datetime-h' => 'g',
   'datetime-m' => 'm',
   'datetime-s' => 's',
   'datetime-w' => 'td',
   'datetime-format' => 'd.m.r H:s:s', ////////////// dont understand this line (should it be H:m:s instead of H:s:s ? if so, change it to 'd.m.r. G:m:s') //////////////
   'datetime-format-hint' => 'dd.mm.rrrr gg:mm:ss',
   'lc-short' => 'DT',
   'sc-short' => 'MT',
   'sats-short' => 'SS',

   [Tech tree elements]
   'abm' => 'Przeciwrakieta',
   'alliance-depot' => 'Depozyt sojuszniczy',
   'armour-tech' => 'Opancerzenie',
   'astrophysics' => 'Astrofizyka',
   'battlecruiser' => 'Pancernik',
   'battleship' => 'Okręt wojenny',
   'bomber' => 'Bombowiec',
   'cmb-drive' => 'Napęd spalinowy',
   'colony-ship' => 'Statek kolonizacyjny',
   'comb-drive' => 'Napęd spalinowy',
   'comp-tech' => 'Technologia komputerowa',
   'cruiser' => 'Krążownik',
   'crystal-mine' => 'Kopalnia kryształu',
   'crystal-storage' => 'Magazyn kryształu',
   'death-star' => 'Gwiazda Śmierci',
   'destroyer' => 'Niszczyciel',
   'deuterium-tank' => 'Zbiornik deuteru',
   'deut-synth' => 'Ekstraktor deuteru',
   'energy-tech' => 'Technologia energetyczna',
   'esp-probe' => 'Sonda szpiegowska',
   'esp-tech' => 'Technologia szpiegowska',
   'fusion-reactor' => 'Elektrownia fuzyjna',
   'gauss-cannon' => 'Dzialo Gaussa',
   'graviton' => 'Rozwój grawitonów',
   'heavy-fighter' => 'Ciężki myśliwiec',
   'heavy-laser' => 'Ciężkie działo laserowe',
   'hyp-drive' => 'Napęd nadprzestrzenny',
   'hyper-drive' => 'Napęd nadprzestrzenny',
   'hyper-tech' => 'Technologia nadprzestrzenna',
   'imp-drive' => 'Naped impulsowy',
   'impulse-drive' => 'Napęd impulsowy',
   'ion-cannon' => 'Działo jonowe',
   'ion-tech' => 'Technologia jonowa',
   'ipm' => 'Rakieta międzyplanetarna',
   'irn' => 'MSBN',
   'jump-gate' => 'Teleporter',
   'large-cargo' => 'Duży transporter',
   'large-shield' => 'Duża powłoka ochronna',
   'laser-tech' => 'Technologia laserowa',
   'light-fighter' => 'Lekki myśliwiec',
   'light-laser' => 'Lekkie działo laserowe',
   'lunar-base' => 'Stacja księżycowa',
   'metal-mine' => 'Kopalnia metalu',
   'metal-storage' => 'Magazyn metalu',
   'missle-silo' => 'Silos rakietowy',
   'nanite-factory' => 'Fabryka nanitów',
   'plasma-tech' => 'Technologia plazmowa',
   'plasma-turret' => 'Wyrzutnia plazmy',
   'recycler' => 'Recykler',
   'research-lab' => 'Laboratorium badawcze',
   'robot-factory' => 'Fabryka robotów',
   'rocket-launcher' => 'Wyrzutnia rakiet',
   'sensor-phalanx' => 'Falanga czujnikow',
   'shield-tech' => 'Technologia ochronna',
   'shipyard' => 'Stocznia',
   'small-cargo' => 'Mały transporter',
   'small-shield' => 'Mała powłoka ochronna',
   'solar-plant' => 'Elektrownia słoneczna',
   'solar-sat' => 'Satelita słoneczny',
   'terraformer' => 'Terraformer',
   'weap-tech' => 'Technologia bojowa',

   [Common error message strings]
   'msg-max-constraint-violated' => 'Wpisana wartość {1} jest większa niż maksymalna {2}. Ustawiono maksymalną wartość pola.',
   'msg-min-constraint-violated' => 'Wpisana wartość {0} {1} jest mniejsza niż minimalna {2}. Ustawiono minimalną wartość pola.',
   'field-hint' => 'pola [{0}]',

   [Feedback strings]
   'header' => 'Feedback',
   'misspelling' => 'Znalazłeś błąd? Zaznacz tekst i naciśnij Ctrl+Enter żeby nas o tym poinformować.',
   'mail' => 'Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, kliknij tutaj aby wysłać do nas wiadomość.'
   'title0' => 'Wysyłanie komunikatu o błędzie w tekście',
   'info' => 'Aby zgłosić błąd na stronie, wskaż błędne tłumaczenie i prześlij nam swoją wersję.',
   'input1' => 'Błędny tekst',
   'input2' => 'Poprawny tekst',
   'send' => 'Wyślij',
   'cancel' => 'Anuluj',
   'correct' => 'Popraw',
   'sending-progress' => 'Wysyłanie wiadomości...',
   'msg-0' => 'Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.',
   'msg-1' => 'Nie wypełniono żadnego pola. Proszę wpisać błędny tekst i poprawną pisownię.',
   'msg-2' => 'Zawartość pola [Poprawny tekst] nie różni się od pola [Błędny tekst]. Prosimy o podanie poprawnej pisowni.',
   'msg-3' => 'Nie wypełniono pola [Błędny tekst]. Proszę podać błędny tekst.',
   'msg-4' => 'Nie wypełniono pola [Poprawny tekst]. Prosimy o podanie poprawnej pisowni.',
   'title1' => 'Wyślij wiadomość',
   'address' => 'Podaj adres (wpisz, jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)',
   'subject' => 'Temat',
   'body' => 'Treść',
   'sending-progress' => 'Wysyłanie wiadomości...',
   'msg-5' => 'Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.',
   'msg-6' => 'Wiadomość jest pusta... Proszę wypełnić przynajmniej jedno z pól [Temat] lub [Treść].',

   [Trade calculator]
   'title' => 'OGame - Kalkulator handlu - Wymiana surowców',
   'and' => 'i',
   'coords' => 'Współrzędne',
   'country' => 'Kraj',
   'dst' => 'Kupowanie',
   'fix' => 'ustaw',
   'link' => 'Link',
   'location' => 'Lokalizacja',
   'rates' => 'Przelicznik',
   'src' => 'Sprzedawanie',
   'text' => 'Tekst',

   [Costs calculator]
   'title' => 'OGame - Kalkulator kosztów',
   'all-items-mult-levels' => 'Wszystkie elem. - kilka poziomow',
   'all-items-one-level' => 'Wszystkie elem. - jeden poziom',
   'building' => 'Budynek',
   'buildings-common' => 'Budynki',
   'buildings-moon' => 'Budynki (księżyc)',
   'buildings-planet' => 'Budynki (planeta)',
   'calculate' => 'Oblicz',
   'cancel' => 'Anuluj',
   'defences' => 'Obrona',
   'done' => 'Gotowe',
   'engineer' => 'Mechanik',
   'fleet' => 'Flota',
   'from-level' => 'Z poziomu',
   'geologist' => 'Geolog',
   'hourly-cons' => 'Zużycie na godzinę',
   'hourly-prod' => 'Prod. na godzinę',
   'irn-level' => 'Poziom MSBN',
   'level' => 'Poziom',
   'llc-dialog-info' => 'Określ poziom laboratoriów badawczych i wybierz planetę, na której chcesz rozpocząć badania.',
   'llc-dialog-title' => 'Obliczanie poziomu laboratorium',
   'msg-cant-research' => 'Na tym poziomie Laboratorium badawczego badanie "{0}" jest niemożliwe.'
   'one-item-mult-levels' => 'Jeden element - kilka poziomów',
   'planet' => 'Planeta',
   'quantity' => 'Ilość',
   'research' => 'Badanie',
   'researches' => 'Badanie',
   'resulting-lab-level' => 'Ostateczny poziom laboratorium:',
   'ship' => 'Statek',
   'start' => 'Start',
   'technocrat' => 'Technokrata',
   'times-note' => 'Podczas obliczania czasu budowy/badania wykorzystywane są tylko poziomy Fabryki, Stoczni i Laboratoriów wpisanych w górnym panelu. Aby obliczyć całkowity poziom Laboratorium, jeśli masz MSBN, kliknij przycisk "Oblicz" obok poziomu Laboratorium.',
   'to-level' => 'Na poziom',
   'transports-needed' => 'Potrzebne transportery',

   [Production calculator]
   'title' => 'OGame - 'Kalkulator produkcji',
   'accumulate-what' => 'Ilość wydobytych surowców',
   'accumulate-when' => 'Czas pozostały do zgromadzenia surowców',
   'after' => 'W czasie',
   'all-planets' => 'Wszystkie planety',
   'current-resources' => 'Aktualna ilość surowców na planecie',
   'energy-tech-level' => 'Poziom Tech. energetycznej',
   'enough-res-already' => 'Surowce są już dostępne',
   'natural-production' => 'Wydobycie podstawowe',
   'one-planet' => 'Jedna planeta',
   'planet-num' => 'Planeta #',
   'planets-count' => 'Liczba planet',
   'prod-coeff' => 'Wspolczynnik produkcji:',
   'prod-per-day' => 'Na dobę',
   'prod-per-hour' => 'Na godzinę',
   'prod-per-week' => 'Na tydzień',
   'qty-header' => 'Poz./Il.',
   'resources-will-be' => 'Zostaną wydobyte surowce:',
   'res-ready-in' => 'Surowce dostępne za ',
   'res-will-not-accumulate' => 'Gromadzeniem surowców nie jest możliwe (deuter nie jest produkowany)',
   'res-will-not-accumulate1' => 'Gromadzeniem surowców nie jest możliwe (deuteru jest zużywany zbyt szybko)',
   'specify-res-quant' => 'Określ liczbę surowców',
   'total-empire-resources' => 'Surowce na wszystkich planetach',
   'per-day' => 'Na dobę',
   'per-hour' => 'Na godzinę',
   'per-week' => 'Na tydzień',
   'extended-view' => 'Rozszerzony widok',
   'resources-accumulation' => 'Gromadzenie surowców',
   'fleet-production' => 'Produkcja floty',
   'defense-producton' => 'Produkcja obrony',
   'boosted-metal-prod-pln' => 'Planeta z aktywnym dopalaczem metalu',
   'boosted-crystal-prod-pln' => 'Planeta z aktywnym dopalaczem kryształu',
   'boosted-deuterium-prod-pln' => 'Planeta z aktywnym dopalaczem deuteru',
   'boosted' => 'Dopalacz',
   'booster' => 'Dopalacz',

   [Graviton calculator]
   'title' => 'OGame - Kalkulator Rozwoju grawitonów',
   'calc-results' => 'Wyniki obliczeń',
   'cargoes' => 'Transporterów',
   'energy-needed' => 'z 300.000',
   'energy-produced' => 'Wyprodukowanej energii',
   'expences' => 'Wymagania',
   'fusion-plant-level' => 'Poziom Elektrowni fuzyjnej',
   'max-planet-temp' => 'Max. temperatura',
   'nanites-factory-level' => 'Poziom Fabryki nanitów',
   'parameters' => 'Opcje',
   'recyclers' => 'Recyklerów',
   'recyclers-hint' => '(do zebrania odpadków z zastrzelonych satelitów)',
   'shipyard-level' => 'Poziom Stoczni',
   'solar-plant-level' => 'Poziom Elektrowni słonecznej',
   'solar-satellites-count' => 'Liczba Satelitów słonecznych',
   'solar-satellites-needed' => 'Musisz zbudować Satelitów słonecznych',
   'debris-percent' => 'Struktury wchodzące w PZ',

   [Flight time calculator]
   'title' => 'OGame - Czas lotu floty i punkty zapisu',
   'add-row' => 'Dodaj wiersz',
   'arrival' => 'Przybycie',
   'cargo-capacity' => 'Ładowność',
   'departure' => 'Odlot',
   'departure-now' => '(teraz)',
   'departure-now-hint' => 'Ustaw czas odlotu - teraz',
   'departure-point' => 'Start',
   'departure-zero-hint' => 'Ustaw czas odlotu - północ',
   'destination-point' => 'Cel',
   'deut-consumption' => 'Zużycie deuteru',
   'distance' => 'Odległość',
   'flight' => 'Lot',
   'flight-duration' => 'Czas trwania',
   'flightmodes-note' => 'Jeśli znasz czas dotarcia do celu możesz dla wygody wyboru czasu odlotu przełączyć tryb kalkulatora. W trybie "Przybycie-Lot-Odlot" nowe wiersze dodane do tabeli będą ze znakiem "-".',
   'flight-time' => 'Czas lotu',
   'gal' => 'Galaktyka',
   'galaxies' => 'Galaktyka',
   'msg-departure-after-return' => 'Data odlotu nie może być późniejsza od daty powrotu.',
   'msg-no-savepoints-found' => 'Nie znaleziono odpowiednich współrzędnych do wysłania FSa.'
   'msg-no-ships' => 'Nie wybrałeś żadnych statków.',
   'msg-wrong-departure-coordinates' => 'Współrzędne punktu odlotu są nieprawidłowe.',
   'msg-wrong-departure-time' => 'Zły czas odlotu.',
   'msg-wrong-return-time' => 'Zły czas na powrotu.',
   'msg-wrong-tolerance' => 'Zła wartość maksymalnej nieścisłości.',
   'planets' => 'Planeta',
   'remove-row' => 'Usuń wiersz',
   'return' => 'Powrót',
   'save-points' => 'Fleet Save',
   'savepoints-note' => 'Po znalezieniu odpowiedniego celu kliknij na link w dowolnym wierszu, aby otworzyć zakładkę "Czas lotu" z gotowymi informacjami o locie.',
   'save-tolerance' => 'Max. nieścisłość',
   'search' => 'Znajdź',
   'speed' => 'Prędkość',
   'sys' => 'System',
   'systems' => 'System',
   'take-to-calc' => 'Brane pod uwagę przy wyliczaniu czasu przybycia',
   'toggle-mode' => 'Przełącz tryb',
   'toggle-sign' => 'Zmień znak'


   and thanks for these tools, they are great! :thumbsup:

   The post was edited 2 times, last by Xarmac ().

  • Ogeeon wrote:

   That's great, Thundersheep!
   Please go through all our calculators in Dutch and let us know if something is wrong.
   In a couple of days we'll add a building queue calculator - that one will need a review too.
   Thanks in advance :)

   Will do that asap, it's all in this thread?

   Online tools collection translation ?
   if not, you can link me to specifics :)?
   I can haz Super Cheap

   Team Manager: OGame.se
   Game Admin: OGame.us
   GO: OGame.dk
  • Translation for Dutch was done right minus some spelling mistakes inside the translations itself.

   =>
   'Specificeer het onderzoeks laboratorium level van de respectieve planeten en
   kies de planeet waar je je onderzoeken wil starten.',


   =>
   'Specificeer het onderzoekslaboratorium level van de respectieve planeten en
   kies de planeet waar je je onderzoeken wil starten.',
   'title' => 'OGame – Vlucht tijden en savepunten berekeningen',
   'title' => 'OGame – Vluchttijden en savepunten berekeningen',

   'departure-now-hint' => 'Verander vertrek moment naar nu',
   'departure-now-hint' => 'Verander vertrekmoment naar nu',

   'departure-point' => 'Vertrek punt',
   'departure-point' => 'Vertrekpunt',

   'departure-zero-hint' => 'Verander vertrek moment naar middernacht',
   'departure-zero-hint' => 'Verander vertrekmoment naar middernacht',

   'destination-point' => 'Aankomst punt',
   'destination-point' => 'Aankomstpunt',

   'flight-time' => 'Vlucht tijden',
   'flight-time' => 'Vluchttijden',

   'save-points' => 'Save punten',
   'save-points' => 'Savepunten',


   Also since you guys are tool developers, have you seen the latest post regarding the new CR's?
   Dev Post: Planned new API for retrieval of combat reports.

   I can haz Super Cheap

   Team Manager: OGame.se
   Game Admin: OGame.us
   GO: OGame.dk
  • The dutch translation - Revised by Thundersheep 04-04-2015   Display Spoiler
   [Common strings]

   'metal' => 'Metaal',

   'met' => 'met',

   'crystal' => 'Kristal',

   'crys' => 'kris',

   'deuterium' => 'Deuterium',

   'deut' => 'deut',

   'energy' => 'Energie',

   'points' => 'Punten',

   'reset' => 'Reset',

   'time' => 'Tijd',

   'total' => 'Totaal',

   'grand-total' => 'totaal algemeen',

   'universe' => 'Universum',

   'universe-speed' => 'Snelheid universum',   [Abbreviations]

   'coeff-short' => 'PF',

   'metal-mine-short' => 'MM',

   'crystal-mine-short' => 'KM',

   'deuterium-synth-short' => 'DF',

   'fusion-short' => 'FC',

   'solar-short' => 'ZEC',

   'datetime-d' => 'd',

   'datetime-h' => 'h',

   'datetime-m' => 'm',

   'datetime-s' => 's',

   'datetime-w' => 'w',

   'lc-short' => 'LC',

   'sc-short' => 'SC',

   'sats-short' => 'SS',   [Tech tree elements]

   'abm' => 'Anti-ballistische raketten',

   'alliance-depot' => 'Alliantie hangar',

   'armour-tech' => 'Pantsertechniek',

   'astrophysics' => 'Astrofysica',

   'battlecruiser' => 'Interceptor',

   'battleship' => 'Slagschip',

   'bomber' => 'Bommenwerper',

   'cmb-drive' => 'Verbrandingsmotor',

   'colony-ship' => 'Kolonisatieschip',

   'comb-drive' => 'Verbrandingsmotor',

   'comp-tech' => 'Computertechniek',

   'cruiser' => 'Kruiser',

   'crystal-mine' => 'Kristalmijn',

   'crystal-storage' => 'Kristalopslag',

   'death-star' => 'Ster des Doods',

   'destroyer' => 'Vernietiger',

   'deuterium-tank' => 'Deuteriumtank',

   'deut-synth' => 'Deuteriumfabriek',

   'energy-tech' => 'Energietechniek',

   'esp-probe' => 'Spionagesonde',

   'esp-tech' => 'Spionagetechniek',

   'fusion-reactor' => 'Fusiecentrale',

   'gauss-cannon' => 'Gausskanon',

   'graviton' => 'Gravitontechniek',

   'heavy-fighter' => 'Zwaar gevechtsschip',

   'heavy-laser' => 'Grote laser',

   'hyp-drive' => 'Hyp. motor',

   'hyper-drive' => 'Hyperruimte motor',

   'hyper-tech' => 'Hyperruimtetechniek',

   'imp-drive' => 'Imp. motor',

   'impulse-drive' => 'Impulsmotor',

   'ion-cannon' => 'Ionkanon',

   'ion-tech' => 'Iontechniek',

   'ipm' => 'Interplanetaire raketten',

   'irn' => 'Intergalactisch Onderzoeksnetwerk',

   'jump-gate' => 'Sprongpoort',

   'large-cargo' => 'Groot vrachtschip',

   'large-shield' => 'Grote planetaire schildkoepel',

   'laser-tech' => 'Lasertechniek',

   'light-fighter' => 'Licht gevechtsschip',

   'light-laser' => 'Kleine laser',

   'lunar-base' => 'Maan basis',

   'metal-mine' => 'Metaalmijn',

   'metal-storage' => 'Metaalopslag',

   'missle-silo' => 'Raketsilo',

   'nanite-factory' => 'Nanorobotfabriek',

   'plasma-tech' => 'Plasmatechniek',

   'plasma-turret' => 'Plasmakanon',

   'recycler' => 'Recycler',

   'research-lab' => 'Onderzoekslab',

   'robot-factory' => 'Robotfabriek',

   'rocket-launcher' => 'Raketlanceerder',

   'sensor-phalanx' => 'Sensorphalanx',

   'shield-tech' => 'Schildtechniek',

   'shipyard' => 'Werf',

   'small-cargo' => 'Klein vrachtschip',

   'small-shield' => 'Kleine planetaire schildkoepel',

   'solar-plant' => 'Zonne-energiecentrale',

   'solar-sat' => 'Zonne-energiesatelliet',

   'terraformer' => 'Terravormer',

   'weap-tech' => 'Wapentechniek',   [Common error message strings]

   'msg-max-constraint-violated' => 'Value {0} {1} is groter dan maximaal {2}. Veld waarde gezet op maximaal.',

   'msg-min-constraint-violated' => 'Value {0} {1} is minder dan minimaal {2}.
   Veld waarde gezet op minimum.',

   'field-hint' => 'Voor veld [{0}]'   [Feedback strings]

   'header' => 'Feedback',

   'misspelling' => 'Een error gevonden? Selecteer de tekst en druk Ctrl+Enter
   om ons hierover te informeren.',

   'mail' => 'Heb je vragen of opmerkingen, Klik dan hier om ons een e-mail te
   sturen.'

   'board' => 'Als je ons kan helpen<br>met de vertaling, ga dan naar het
   OGame Origin Board',

   'title0' => 'Verzend een verkeerde vertaling',

   'info' => 'Om een verkeerde vertaling te sturen specificeer de verkeerde
   tekst en jouw verbetering.',

   'input1' => 'Verkeerd vertaalde tekst',

   'input2' => 'Gecorrigeerde tekst',

   'send' => 'Verstuur',

   'cancel' => 'Annuleer',

   'correct' => 'wijzig',

   'sending-progress' => 'Versturen van rapport...',

   'msg-0' => 'Je rapport is verstuurd. Bedankt.',

   'msg-1' => 'Beide velden zijn leeg. Specificeer de verkeerde vertaling en
   jouw verbetering er van.',

   'msg-2' => 'De inhoud van het veld [Gecorrigeerde tekst] is gelijk aan de
   inhoud van het veld [Verkeerd vertaalde tekst]. Specificeer jouw versie van de
   verkeerd vertaalde tekst.',

   'msg-3' => 'Het veld [Verkeerd vertaalde tekst] is leeg. Specificeer de
   verkeerd vertaalde tekst.',

   'msg-4' => 'Het veld [Gecorrigeerde tekst] is leeg. Specificeer jouw versie van
   de gecorrigeerde tekst.',

   'title1' => 'Verstuur een e-mail',

   'address' => 'Jouw e-mail adres (Vul in als je een persoonlijk antwoord
   terug wilt ontvangen)',

   'subject' => 'Onderwerp',

   'body' => 'Bericht',

   'sending-progress' => 'Je bericht wordt verstuurd...',

   'msg-5' => 'Je bericht is verstuurd. Bedankt.',

   'msg-6' => 'Er is niets om te versturen... Vul ten minste 1 van de velden in
   [Onderwerp] of [Bericht].'   [Trade calculator]

   'title' => 'OGame – handel berekening – Goederen verhandelen',

   'and' => 'en',

   'coords' => 'Coördinaten',

   'country' => 'Land',

   'dst' => 'Kopen',

   'fix' => 'Verbeter',

   'link' => 'Url',

   'location' => 'Locatie',

   'rates' => 'Wisselkoers',

   'src' => 'Verkopen',

   'text' => 'Tekst',   [Costs calculator]

   'title' => 'OGame - Kosten berekening',

   'all-items-mult-levels' => 'Alle items - meerdere levels',

   'all-items-one-level' => 'Alle items -één level',

   'building' => 'Gebouw',

   'buildings-common' => 'Gebouwen',

   'buildings-moon' => 'Gebouwen (maan)',

   'buildings-planet' => 'Gebouwen (planeet)',

   'calculate' => 'Bereken',

   'cancel' => 'Annuleer',

   'defences' => 'Verdediging',

   'done' => 'Klaar!',

   'engineer' => 'Ingenieur',

   'fleet' => 'Vloot',

   'from-level' => 'van level',

   'geologist' => 'Geoloog',

   'hourly-cons' => 'Verbruik per uur',

   'hourly-prod' => 'Productie per uur',

   'irn-level' => 'IGON level',

   'level' => 'Level',

   'llc-dialog-info' => 'Specificeer het onderzoekslaboratorium level van de
   respectieve planeten en kies de planeet waar je je onderzoeken wil starten.',

   'llc-dialog-title' => 'Berekening level onderzoekslab',

   'msg-cant-research' => 'Met de opgegeven level van onderzoek laboratorium is
   onderzoek "{0}" is niet mogelijk.'

   'one-item-mult-levels' => 'Eén item - Meerdere levels',

   'planet' => 'Planeet',

   'quantity' => 'Hoeveelheid',

   'research' => 'Onderzoek',

   'researches' => 'Onderzoeken',

   'resulting-lab-level' => 'Resultaat lab level:',

   'ship' => 'Schip',

   'start' => 'Begin',

   'technocrat' => 'Technocraat',

   'times-note' => 'Om de duur van gebouwen/onderzoeken te berekenen, zal je
   alle velden in moeten vullen van werf, (nano)robotfabriek en onderzoekslab. Heb
   je IGON? Klik op de "Bereken" knop in het veld naast het
   onderzoekslab.',

   'to-level' => 'Naar level',

   'transports-needed' => 'Transport nodig',   [Productie calculator]

   'title' => 'OGame - Productie snelheid berekening',

   'accumulate-what' => ''Hoeveel grondstoffen kunnen er opgeslagen worden ',

   'accumulate-when' => 'Wanneer zullen de opslagen vol zitten',

   'after' => 'Na',

   'all-planets' => 'Alle planeten',

   'current-resources' => 'Grondstoffen momenteel op planeet',

   'energy-tech-level' => 'Energietech. level',

   'enough-res-already' => 'Je hebt al dat aantal grondstoffen beschikbaar',

   'natural-production' => 'Basis inkomen',

   'one-planet' => 'Eén planeet',

   'planet-num' => 'Planeten #',

   'planets-count' => 'Aantal planeten',

   'prod-coeff' => 'Productie factor',

   'prod-per-day' => 'Totaal per dag',

   'prod-per-hour' => 'Totaal per uur',

   'prod-per-week' => 'Totaal per week',

   'qty-header' => 'Level/Hoeveelheid',

   'resources-will-be' => 'Grondstoffen zullen zijn:',

   'res-ready-in' => 'Grondstoffen zijn klaar in ',

   'res-will-not-accumulate' => 'Opslaan is niet mogelijk (Geen deuterium
   productie)',

   'res-will-not-accumulate1' => 'Opslaan is niet mogelijk (deuterium is te
   snel verbruikt)',

   'specify-res-quant' => 'Specificeer het aantal grondstoffen:',

   'total-empire-resources' => 'Totaal aantal grondstoffen op alle planeten ',   [Graviton calculator]

   'title' => 'OGame - Graviton berekening',

   'calc-results' => 'Berekende resultaten',

   'cargoes' => 'Vrachtschepen',

   'energy-needed' => 'totaal van 300.000',

   'energy-produced' => 'Energie geproduceerd',

   'expences' => 'Grondstoffen nodig',

   'fusion-plant-level' => 'Fusiecentrale level',

   'max-planet-temp' => 'Max planeet temperatuur',

   'nanites-factory-level' => 'Nanorobotfabriek level',

   'parameters' => 'Parameters',

   'recyclers' => 'Recyclers',

   'recyclers-hint' => '(voor ontmanteling SS puin)',

   'shipyard-level' => 'Werf level',

   'solar-plant-level' => 'Zonne-energiecentrale level',

   'solar-satellites-count' => 'Zonne-energiesatellieten aantal',

   'solar-satellites-needed' => Zonne-energiesatellieten nodig',   [Flight time calculator]

   'title' => 'OGame – Vluchttijden en savepunten berekeningen',

   'add-row' => 'Plaats rij',

   'arrival' => 'Aankomst',

   'cargo-capacity' => 'Laadcapaciteit vrachtschepen',

   'departure' => 'Vertrek',

   'departure-now' => '(nu)',

   'departure-now-hint' => 'Verander vertrekmoment naar nu',

   'departure-point' => 'Vertrekpunt',

   'departure-zero-hint' => 'Verander vertrekmoment naar middernacht',

   'destination-point' => 'Aankomstpunt',

   'deut-consumption' => 'Deut verbruik',

   'distance' => 'afstand',

   'flight' => 'Vlucht',

   'flight-duration' => 'Duur van de vlucht',

   'flightmodes-note' => 'Voor het gemakkelijk selecteren van het
   vertrekmoment, terwijl je de tijd van aankomst weet, selecteer de tijd
   berekeningsmodus. In de "aankomst-vlucht-vertrek" modus worden nieuwe
   rijen toegevoegd en het krijgen automatisch het "-" teken

   'flight-time' => 'Vluchttijden',

   'gal' => 'Universum',

   'galaxies' => 'Universa',

   'msg-departure-after-return' => 'Vertrek datum/tijd kan niet na terugkeer
   datum/tijd zijn.',

   'msg-no-savepoints-found' => 'Geen mogelijke savepunten gevonden.'

   'msg-no-ships' => 'Er zijn geen schepen aanwezig.',

   'msg-wrong-departure-coordinates' => 'Verkeerde coördinaten van vertrek.',

   'msg-wrong-departure-time' => 'Verkeerde datum/tijd van vertrek.',

   'msg-wrong-return-time' => 'Verkeerde datum/tijd van terugkeer.',

   'msg-wrong-tolerance' => 'Verkeerde waardes tijd.',

   'planets' => 'Planeten',

   'remove-row' => 'Verwijder nu',

   'return' => 'Terugkeer',

   'save-points' => 'Savepunten',

   'savepoints-note' => 'Wanneer je een geschikte savepunt hebt gevonden, klik
   je op een link in de tabel. De categorie "Vluchttijden" zal nu
   geopend worden.',

   'save-tolerance' => 'Speling in de save tijden',

   'search' => 'Zoeken',

   'speed' => 'Snelheid',

   'sys' => 'Systeem',

   'systems' => 'Systemen',

   'take-to-calc' => 'Tijd van aankomst berekenen',

   'toggle-mode' => 'Toggle mode',

   'toggle-sign' => 'Toggle sign'

   I can haz Super Cheap

   Team Manager: OGame.se
   Game Admin: OGame.us
   GO: OGame.dk
  • Display Spoiler
   [Menu strings]
   'welcome' => 'Yakında: Çevrimiçi Tarayıcı Oyunları İçin Benzersiz Bir Yazılım',
   'header' => 'OGame İçin Hesaplayıcı',
   'main-title' => 'Ana Sayfa',
   'trade-title' => 'Ticaret Hesaplayıcı',
   'costs-title' => 'Maliyet Hesaplayıcı',
   'production-title' => 'Üretim Hesaplayıcı',
   'graviton-title' => 'Gravitasyon Hesaplayıcı',
   'flight-title' => 'Uçuş Süresi Hesaplayıcı',

   [Common strings]
   'metal' => 'Metal',
   'met' => 'Met',
   'crystal' => 'Kristal',
   'crys' => 'Kri',
   'deuterium' => 'Deuterium',
   'deut' => 'Deu',
   'energy' => 'Enerji',
   'points' => 'Puanlar',
   'reset' => 'Sıfırla',
   'time' => 'Zaman',
   'total' => 'Toplam',
   'grand-total' => 'Genel Toplam',
   'universe' => 'Evren',
   'universe-speed' => 'Evren Hızı',

   [Abbreviations]
   'unit-suffix' => 'KMG', // kilo- / mega- / giga-
   'decimal-separator' => ',',
   'transports-needed-short' => 'Nakliye',
   'metal-short' => 'Met',
   'crystal-short' => 'Kri',
   'deuterium-short' => 'Deu',
   'coeff-short' => 'ÜF',
   'metal-mine-short' => 'MM',
   'crystal-mine-short' => 'KM',
   'deuterium-synth-short' => 'DS',
   'fusion-short' => 'FE',
   'solar-short' => 'SE',
   'datetime-d' => 'd',
   'datetime-h' => 'h',
   'datetime-m' => 'm',
   'datetime-s' => 's',
   'datetime-w' => 'w',
   'datetime-format' => 'd.m.y H:s:s',
   'datetime-format-hint' => 'dd.mm.yyyy hh:mm:ss',
   'lc-short' => 'BN',
   'sc-short' => 'KN',
   'sats-short' => 'SU',

   [Tech tree elements]
   'abm' => 'Yakalayıcı Roketler',
   'alliance-depot' => 'İttifak Deposu',
   'armour-tech' => 'Uzay Gemisi Zırhlandırması',
   'astrophysics' => 'Astrofizik',
   'battlecruiser' => 'Fırkateyn',
   'battleship' => 'Komuta Gemisi',
   'bomber' => 'Bombardıman Gemisi',
   'cmb-drive' => 'Yan. Mot. Takımı',
   'colony-ship' => 'Koloni Gemisi',
   'comb-drive' => 'Yanmalı Motor Takımı',
   'comp-tech' => 'Bilgisayar Tekniği',
   'cruiser' => 'Kruvazör',
   'crystal-mine' => 'Kristal Madeni',
   'crystal-storage' => 'Kristal Deposu',
   'death-star' => 'Ölüm Yıldızı',
   'destroyer' => 'Muhrip',
   'deuterium-tank' => 'Deuterium Tankeri',
   'deut-synth' => 'Deuterium Sentezleyicisi',
   'energy-tech' => 'Enerji Tekniği',
   'esp-probe' => 'Casusluk Araştırması',
   'esp-tech' => 'Casusluk Tekniği',
   'fusion-reactor' => 'Füzyoenerji Santrali',
   'gauss-cannon' => 'Gaus Topu',
   'graviton' => 'Gravitasyon Araştırması',
   'heavy-fighter' => 'Ağır Avcı',
   'heavy-laser' => 'Ağır Lazer Topu',
   'hyp-drive' => 'Hip. Uzy. İticisi',
   'hyper-drive' => 'Hiperuzay İticisi',
   'hyper-tech' => 'Hiperuzay Tekniği',
   'imp-drive' => 'Imp. Motor Tak.',
   'impulse-drive' => 'Impuls Motor Takımı',
   'ion-cannon' => 'İyon Topu',
   'ion-tech' => 'İyon Tekniği',
   'ipm' => 'Gezegenler Arası Roketler',
   'irn' => 'Galaksiler Arası Araştırma Ağı',
   'jump-gate' => 'Sıçrama Geçidi',
   'large-cargo' => 'Büyük Nakliye',
   'large-shield' => 'Büyük Kalkan Kubbesi',
   'laser-tech' => 'Lazer Tekniği',
   'light-fighter' => 'Hafif Avcı',
   'light-laser' => 'Hafif Lazer Topu',
   'lunar-base' => 'Ay Merkez İstasyonu',
   'metal-mine' => 'Metal Madeni',
   'metal-storage' => 'Metal Deposu',
   'missle-silo' => 'Roket Silosu',
   'nanite-factory' => 'Nanit Fabrikası',
   'plasma-tech' => 'Plazma Tekniği',
   'plasma-turret' => 'Plazma Atıcı',
   'recycler' => 'Geri Dönüşümcü',
   'research-lab' => 'Bilimsel Araştırma Laboratuvarı',
   'robot-factory' => 'Robot Fabrikası',
   'rocket-launcher' => 'Roketatar',
   'sensor-phalanx' => 'Radar İstasyonu',
   'shield-tech' => 'Koruyucu Kalkan Tekniği',
   'shipyard' => 'Tersane',
   'small-cargo' => 'Küçük Nakliye',
   'small-shield' => 'Küçük Kalkan Kubbesi',
   'solar-plant' => 'Solar Enerji Santrali',
   'solar-sat' => 'Solar Uydu',
   'terraformer' => 'Terraformer',
   'weap-tech' => 'Silah Tekniği',

   [Common error message strings]
   'msg-max-constraint-violated' => 'Değer {0} {1} maksimum’dan büyüktür {2}. Alan değerini maksimum olarak ayarlayın.',
   'msg-min-constraint-violated' => 'Değer {0} {1} minimum’dan küçüktür {2}. Alan değerini minimum olarak ayarlayın.',
   'field-hint' => 'Alan için [{0}]'

   [Feedback strings]
   'header' => 'Geri Bildirim',
   'misspelling' => 'Hata’mı buldunuz? Yazıyı seçin ve Ctrl+Enter ‘a basarak bize ne olması gerektiğini söyleyin.',
   'mail' => ' Eğer herhangi bir istek veya yorumunuz varsa, bize e-posta göndermek için lütfen burayı tıklayın.'
   'board' => 'Eğer site çevirisinden bize yardım etmek için lütfen OGame Origin Board'ı ziyaret ediniz',
   'title0' => 'Yazım yanlışı gönder',
   'info' => ' Bir yazım hatası raporu göndermek için yanlış yazılmış metni ve bunun sürümünü belirtin.',
   'input1' => 'Yanlış metin',
   'input2' => 'Düzeltilmiş metin',
   'send' => 'Gönder',
   'cancel' => 'İptal Et',
   'correct' => 'Düzelt',
   'sending-progress' => 'Raporlarınız gönderiliyor...',
   'msg-0' => 'Raporunuz gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.',
   'msg-1' => 'Her iki alan boş. Yanlış yazılmış metni ve bunun sürümünü belirtin.',
   'msg-2' => ' Düzeltilmiş metin içeriği yanlış metin içeriğiyle aynıdır. Yanlış yazılmış metin sürümünü belirtin.',
   'msg-3' => ' Yanlış yazılmış metin alanı boş. Yanlış yazılmış metni belirtiniz.',
   'msg-4' => 'Düzeltilmiş metin alanı boş. Yanlış yazılmış metin sürümünü belirtin.',
   'title1' => 'E-Posta Gönderme',
   'address' => 'E-Posta Adresi (Eğer kişisel bir yanıt istiyorsanız lütfen belirtiniz)',
   'subject' => 'Konu',
   'body' => 'Mesaj içeriği',
   'sending-progress' => 'Mesajınız gönderiliyor...',
   'msg-5' => 'Mesajınız gönderilmiştir. Teşekkürler.',
   'msg-6' => 'Göndermek için bir şey yok. Lütfen Konu veya Mesaj içeriği alanlarından en az birini doldurunuz'

   [Trade calculator]
   'title' => 'OGame – Ticaret Hesaplayıcı – Kaynak Takası',
   'and' => 've',
   'coords' => 'Koordinatlar',
   'country' => 'Ülke',
   'dst' => 'Alacağım',
   'fix' => 'fix',
   'link' => 'Link',
   'location' => 'Konum',
   'rates' => 'Takas oranları',
   'src' => 'Satıyorum',
   'text' => 'Yazı',

   [Costs calculator]
   'title' => 'OGame – Maliyet Hesaplayıcı',
   'all-items-mult-levels' => 'Bütün kademeler – Çoklu seviye ',
   'all-items-one-level' => 'Bütün kademeler – Tek seviye',
   'building' => 'Bina',
   'buildings-common' => 'Binalar',
   'buildings-moon' => 'Binalar (Ay)',
   'buildings-planet' => 'Binalar (Gezegen)',
   'calculate' => 'Hesapla',
   'cancel' => 'İptal Et',
   'defences' => 'Savunma',
   'done' => 'Tamam',
   'engineer' => 'Mühendis',
   'fleet' => 'Uçuş',
   'from-level' => 'Şu seviyeden',
   'geologist' => 'Jeolog',
   'hourly-cons' => 'Saat başına tüketilen',
   'hourly-prod' => 'Saat başına üretilen',
   'irn-level' => 'GAAA Seviyesi',
   'level' => 'Seviye',
   'llc-dialog-info' => ' Üzerinde araştırma başlatmak istediğiniz gezegeni seçin veilgili gezegenlerin araştırma laboratuvarı düzeylerini belirleyin.',
   'llc-dialog-title' => ' Araştırma laboratuvarı seviye hesaplaması',
   'msg-cant-research' => 'Araştırma laboratuvarı verilen seviyede "{0}" kullanılamıyor.'
   'one-item-mult-levels' => 'Tek kademe – Çoklu seviye',
   'planet' => 'Gezegen',
   'quantity' => 'Adet',
   'research' => 'Araştır',
   'researches' => 'Araştırmalar',
   'resulting-lab-level' => ' Elde edilen laboratuvar seviyesi:',
   'ship' => 'Gemi',
   'start' => 'Başla',
   'technocrat' => 'Teknokrat',
   'times-note' => 'İnşaat / araştırma sürelerini hesaplarken sadece tersane, bina ve laboratuvar seviyelerini üst panele girin. Eğer galaksiler arası araştırma ağı seviyesini hesaplamak gerekirse "Hesapla" butonunun yanındaki Galaksiler arası araştırma ağı seviyesi alanına tıklayın..',
   'to-level' => 'Şu seviyeye',
   'transports-needed' => 'Nakliye gerekli',

   [Production calculator]
   'title' => 'OGame – Üretim Hesaplayıcı',
   'accumulate-what' => 'Kaynaklar ne zaman birikir',
   'accumulate-when' => 'Ne kadar kaynak birikecek',
   'after' => 'In',
   'all-planets' => 'Tüm gezegenler',
   'current-resources' => 'Gezegendeki mevcut kaynaklar',
   'energy-tech-level' => 'Enerji tekniği seviyesi',
   'enough-res-already' => 'Zaten kaynağa sahipsin',
   'natural-production' => 'Temel gelir',
   'one-planet' => 'Tek gezegen',
   'planet-num' => 'Gezegen #',
   'planets-count' => 'Gezegen no',
   'prod-coeff' => 'Üretim Faktörü',
   'prod-per-day' => 'Günlük Toplam',
   'prod-per-hour' => 'Saatlik Toplam',
   'prod-per-week' => 'Haftalık Toplam',
   'qty-header' => 'Svy/Adt',
   'resources-will-be' => 'Olacak:',
   'res-ready-in' => 'Kaynaklar hazır olacak',
   'res-will-not-accumulate' => 'Birikim mümkün değil (Deuterium üretimi yok)',
   'res-will-not-accumulate1' => 'Birikim mümkün değil (Deuterium çok hızlı tüketiliyor)',
   'specify-res-quant' => 'Gerekli miktarlarda kaynak belirtin:',
   'total-empire-resources' => 'Tüm gezegenlerdeki mevcut kaynaklar',
   'per-day' => 'Günlük',
   'per-hour' => 'Saatlik',
   'per-week' => 'Haftalık',
   'extended-view' => 'Genişletilmiş görünüm',
   'resources-accumulation' => 'Kaynak birikimi',
   'fleet-production' => 'Filo üretimi',
   'defense-producton' => 'Savunma üretimi',
   'boosted-metal-prod-pln' => 'Metal üretimi bonuslu gezegen',
   'boosted-crystal-prod-pln' => 'Kristal üretimi bonuslu gezegen',
   'boosted-deuterium-prod-pln' => 'Deuterium üretimi bonuslu gezegen',
   'boosted' => 'Gelişmiş',
   'booster' => 'Bonus arttırıcı',

   [Graviton calculator]
   'title' => 'OGame – Gravitasyon Hesaplayıcı',
   'calc-results' => 'Hesaplama sonucu',
   'cargoes' => 'Nakliye',
   'energy-needed' => ' 300.000’den hariç',
   'energy-produced' => 'Enerji üretimi',
   'expences' => 'Kaynak gerekli',
   'fusion-plant-level' => 'Füzyoenerji Seviyesi',
   'max-planet-temp' => 'Max. Gezegen sıcaklığı',
   'nanites-factory-level' => 'Nanit fabrikası seviyesi',
   'parameters' => 'Parametreler',
   'recyclers' => 'Geri dönüşümcü',
   'recyclers-hint' => '(SS enkaz sökülmesi için)',
   'shipyard-level' => 'Tersane seviyesi',
   'solar-plant-level' => 'Solar enerji seviyesi',
   'solar-satellites-count' => 'Solar uydu sayısı',
   'solar-satellites-needed' => 'Solar uydu ihtiyacı',
   'debris-percent' => 'Yapı harabeye gidecek',

   [Flight time calculator]
   'title' => 'OGame – Uçuk Hesaplayıcı ve save point hesaplayıcı',
   'add-row' => 'Sıra ekle',
   'arrival' => 'Varış',
   'cargo-capacity' => 'Depo kapasitesi',
   'departure' => 'Kalkış',
   'departure-now' => '(Şimdi)',
   'departure-now-hint' => 'Şimdi kalkış anını ayarlayın',
   'departure-point' => 'Kalkış noktası',
   'departure-zero-hint' => 'Kalkış anını gece yarısına ayarlayın',
   'destination-point' => 'Hedef noktası',
   'deut-consumption' => 'Deu tüketimi',
   'distance' => 'Uzaklık',
   'flight' => 'Uçuş',
   'flight-duration' => 'Uçuş süresi',
   'flightmodes-note' => ' Zaman hesap modunda geçiş, varış anını bilerek uygun seçme kalkış an için. "Varış Uçuş-Kalkış" modunda yeni satırlar otomatik olarak alacaksınız buna eklenen "-" işareti.',
   'flight-time' => 'Uçuş zamanı',
   'gal' => 'Galaksi',
   'galaxies' => 'Galaksiler',
   'msg-departure-after-return' => ' Ayrılış tarihi/saati dönüş tarihi/saatinden sonra olamaz.',
   'msg-no-savepoints-found' => 'Mümkün olmayan save point bulundu.'
   'msg-no-ships' => 'Filo’da hiçbir gemi yoktur.',
   'msg-wrong-departure-coordinates' => ' Yanlış kalkış koordinatları noktası.',
   'msg-wrong-departure-time' => ' Yanlış ayrılış tarihi / saati.',
   'msg-wrong-return-time' => ' Yanlış dönüş tarihi / saati.',
   'msg-wrong-tolerance' => ' Yanlış zaman toleransı değeri.',
   'planets' => 'Gezegenler',
   'remove-row' => 'Sırayı kaldır',
   'return' => 'Dön',
   'save-points' => 'Save points',
   'savepoints-note' => ' Uygun Savepoint bulduktan sonra, tablo satırları herhangi bir linke tıklayın. Sekme "Uçuş süreleri" sizin için girilen istenen uçuş parametreleri ile açılacak.',
   'save-tolerance' => ' Zaman toleransını kaydet',
   'search' => 'Ara',
   'speed' => 'Hız',
   'sys' => 'Sistem',
   'systems' => 'Sistemler',
   'take-to-calc' => 'Varmak için hesaplayın',
   'toggle-mode' => ' Geçiş modu ',
   'toggle-sign' => 'Geçiş işareti',
  • The original post in this topic turned out to be really outdated - it was missing some new text strings - but we did our best to implement Turkish and Portuguese translations.
   Come have a look at them, please.
   Also we would really appreciate if you could mention us on your local community forums.
  • I translated the new task you gave me.
   There is just one thing i need some context to translate properly. (I marked it red) - please explain the function and how its displayed.
   Also, when it's 100% done (your tools/website), can you let me check everything in practise?
   Because a lot of things need intepretation both by me and the previous dutch translator.

   [Menu strings]

   'queue-title' => 'Bouwlijst',

   'terraformer-title' => 'Terravormer',

   'moon-title' => 'Manen'   [Costs calculator]

   'admiral' => 'Admiraal'

   'commander' => 'Commander',

   'metal-den' => 'Metaalschuilplaats',

   'crystal-den' => 'Ondergrondse kristalschuilplaats',

   'deuterium-den' => 'Onderzeese deuteriumschuilplaats',   [Construction queue calculator]

   'title' => 'OGame - Productietijd',

   'start-time' => 'Start',

   'start-now' => '(nu)',

   'start-now-hint' => 'Set start building time to
   now',


   'finish-time' => 'Klaar',

   'total-fields' => 'Totaal aantal velden',

   'buildings' => 'Beschikbare gebouwen',

   'queue' => 'Bouwlijst',

   'build' => 'Voeg toe aan bouwlijst',

   'building' => 'Gebouw',

   'start-level' => 'Begin lvl',

   'next-level' => 'Volgende lvl',

   'clear' => 'Verwijder bouwlijst',   [Production calculator]

   'resource' => 'Grondstof',

   'amount' => 'Huidige aantal',

   'storage-level' => 'Opslaglevel',

   'storage-capacity' => 'Opslagcapaciteit',   [Graviton calculator]

   'energy-bonus' => 'Energie bonus',

   'all-officers' => 'Alle 5 de officieren',

   'recycling' => 'Recycle z-sats puin',


   [Terraformer calculator]

   'added-fields' => 'Toe te voegen velden',

   'satellites' => 'Zonne-energie satellieten',   [Flight time calculator]

   'circular' => 'Circulair universum:',

   'circ-systems' => 'Zonnestelsels',

   'circ-galaxies' => 'Melkwegen',

   'circ-systems-explain' => 'Afstand tussen 1:1:1 en 1:499:1 is dezelfde
   afstand als tussen 1:1:1 en 1:2:1',

   'circ-galaxies-explain' => 'Afstand tussen 1:1:1 en 9:1:1 is dezelfde
   afstand als tussen 1:1:1 en 2:1:1',

   'systems-num' => 'Aantal zonnestelsels',

   'galaxies-num' => 'Aantal melkwegen',   [Moons]

   'title' => 'OGame – Maan calculator',

   'destroy-title' => 'OGame – Maanvernietingscalculator',

   'create-title' => 'OGame - Maanvormingscalculator',

   'moon-size' => 'Maandiameter',

   'ds-count' => 'Aantal Sterren des Doods',

   'moon-destroy-chance' => 'Maandestructiekans',

   'ds-blow-chance' => 'Ster des Doods opblazingskans',

   'moon-create-chance' => 'Maanvormingskans',
   I can haz Super Cheap

   Team Manager: OGame.se
   Game Admin: OGame.us
   GO: OGame.dk
  • I took a look.
   First of all very nice tools.

   But found some mistakes :)

   At "bouwlijst" tool

   "maan basis"
   "maanbasis"

   "Alliantie hangar"
   "Alliantiehangar"


   At "productie and Energie" tool.

   "Produktie de Vloot"
   "Productie van vloot"

   "Produktie de verdediging"
   "Productie van verdediging"

   "Technocrat"
   "Technocraat"

   At the "Graviton Berekening" Tool

   "Max planeet temperatuur"
   "Max. planeettemperatuur"

   "Structuur in te gaan op puin"
   "Structurele integriteit naar puin"

   At the "manen" tool

   "Structuur in te gaan op puin"
   "Structurele integriteit naar puin"


   The tools itself in the menu must be written as one word.

   Handelberekening
   Kostenberekening
   Bouwlijst
   Productie en Energie
   Gravitonberekening
   Terravormer
   Vluchttijden
   Manen
   I can haz Super Cheap

   Team Manager: OGame.se
   Game Admin: OGame.us
   GO: OGame.dk