Guide 11: IPR guide

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Guide 11: IPR guide

   Ud over at angribe en spiller med flåde er der også mulighed for at angribe med raketter. Der er to typer af raketter: Interplanetariske raketter (IPR) og antiballistiske Raketter (ABR).
   IPR kan sendes afsted for at ødelægge fjendens forsvar og ABRs kan forsvare en angribers IPR angreb.

   = Interplanetariske raketter =
   Interplanetariske raketter er et stærkt våben mod planeter med en masse forsvars strukturer, de såkaldte bunker. IPR er en strategisk facilitet der har til formål at gøre små mål mere lukrative, for eksempel ved at fjerne flere plasma tårne. De vil blive sendt fra din planet og vil ødelægge en række forsvars strukturer efter dit valg, men de kan også blive ødelagt af anti-ballistiske raketter. (Når IPR’s registreres af dine forsvars raketter vil de automatisk blive affyret).
   Interplanetariske raketter bliver lanceret fra galakse skærmbilledet og er designet til at ødelægge fjendens forsvar. Det forsvar, som blev ødelagt af interplanetariske raketter bliver ikke genopbygget, hvilket er styrken af disse missiler, udover de uhindret kan trænge igennem skjold og flåde. I IPR angreb anvendes kun rakkerternes våbenteknologi for angriberen og panserteknologien for forsvaret ved beregning af ødelæggelsen, idet IPR trænger igennem skjoldet, herunder både små og store skjolde. Før en IPR kan ramme forsvaret, skal alle antiballistiske raketter være brugt/ødelagt. Hver ABR ødelægger en IPR.
   = Hvordan får jeg disse raketter? =
   At bygge interplanetariske raketter kræver en missil silo niveau 4 på en planet (samlede omkostninger: 300.000 metal, 300.000 krystal og 15.000 deuterium) og impulssystem på niveau 1 (samlet pris: 2.000 metal, 4.000 krystal, 600 deuterium). Efter dette kan du bygge interplanetariske raketter fra Forsvars menuen.

   Et missil koster 12,500 metal, 2.500 krystal og 10.000 deuterium. For hvert niveau af missil silo kan du højst bygge 5 interplanetariske raketter. Så en silo på niveau 5 gør det muligt maksimalt at konstruere 25 interplanetariske raketter. Så længe der er raketter i en silo, vil det ikke være muligt at nedrive raket siloen, men man har mulighed for at opgraderer den. At ødelægge raketter (ABR’S eller IPR'S) uden at affyre raketter mod et mål, er muligt ved blot at klikke på kapaciteten i raket siloen og vælge destruer eller du kan i stedet vælge at sælge dem til skrothandleren (Se handelsmand menu).

   For at bygge antiballistiske raketter behøver du kun en raket silo på niveau 2 (samlede omkostninger: 60.000 metal, 60.000 krystal, 3.000 deuterium), så de antiballistiske raketter er lettere at få i forhold til de interplanetariske raketter. Desuden tager en forsvars raket kun halvt så meget plads; dermed kan der gemmes op til 50 antiballistiske raketter i en silo på niveau 5. Et forsvars missil koster 8.000 metal og 2.000 deuterium. Vær opmærksom på, at ABR’S og IPR’S deler pladsen i siloen.

   Selv om du ikke kan bygge en raket silo på en måne, vil dine antiballistiske raketter fra planeten også forsvare eventuelle forsvars strukturer på en eventuelt eksisterende månen!

   = Hvordan angriber du med interplanetariske raketter? =
   Du skal først skifte til galakse oversigten for at angribe en spillers planet eller måne med interplanetariske raketter. Hvis målet er inden for rækkevidde vil du være i stand til at angribe planeten med interplanetariske raketter ved at klikke på raket symbol ikonet på den relevante linje. Hvis målet er en måne, skal du holde musen over månen og klikke på det relevante link. Herefter vil en ny menu åbnes, hvor du skal angive antallet af raketter og det primære mål, før du kan bekræfte angrebet. Det primære mål angiver den forsvars struktur, som skal angribes - så du kan indstille din interplanetariske raketter på selektivt raketstyr, plasma tårne eller enhver anden form for forsvar, som du ønsker at ødelægge.
   Hvis det primære mål er ødelagt eller ikke blev valgt, vil forsvars bygningerne blive ødelagt i tilfældig rækkefølge. Hvis alle forsvars bygninger er fjernet vil de interplanetariske raketter herefter også blive ødelagt. Kraften af angrebet afhænger af angriberens våbenteknologi, og forsvarenes panserteknologi.

   Formel for beregning af raket rækkevidde:
   Rækkevidde (i systemerne) = (niveau af impulssystem * 5) – 1

   Bemærk: Når rakkerterne er sendt, kan de ikke hjemkaldes.

   Så du skal ikke lave nogen fejl ved afsendelsen, og du skal være sikker på, at du ønsker at lave dette angreb. De fleste spillere gengælder et interplanetariske raketangreb med modangreb, du bør ikke kæmpe mod en alt for stærk spiller, da antallet af raketter vinder: alliancer med mange lavt rangeret spillere kan bruge koordineret IPR angreb mod meget stærkere spillere. Efter kollisionen vil du modtage en rapport med de resterende forsvars bygninger på fjendens planet. Forsvareren får også en rapport med navnet på angriberen og mængden af brugte raketter samt de ødelagte forsvars bygninger.
   Antiballistiske raketter er altid klar. Så snart en fjende angriber en spillers planet eller måne med interplanetariske raketter, vil hver antiballistiske raket ødelægge et af de fjendtlige missiler og også selv blive ødelagt. Med en tilstrækkelig mængde af antiballistiske missiler, kan skaden på forsvars bygningerne hos en spiller, i tilfælde af et interplanetarisk missilangreb, minimeres eller undgås fuldstændigt.

   = Nyttige tips =
   Hvis du kan se det interplanetariske raket symbol ved siden af en spiller i galakse oversigten vil du være i stand til at angribe ham med interplanetariske raketter. Sørg for at tjekke din spionage rapport om fjenden ikke har for mange antiballistiske raketter, som kan ødelægge de interplanetariske raketter, som du sender, hvilket vil gøre dit angreb ineffektive. Hvis du ønsker at angribe en større mængde forsvars bygninger, vil du være nødt til at bygge interplanetariske raketter på flere planeter og sende dem på samme tid, eller samle flere spillere der kan sende samtidigt, fordi en forsvarer kan bygge antiballistiske raketter løbende og dermed bremse skaden. Interplanetariske raketter er væsentligt hurtigere end kamp skibe.

   Formel for beregning for flyvetid:
   tid for flyvning (i sekunder) = 30 + (30 * afstand i systemer)
   Du kan beregne antallet af raketter, som du skal bruge for at ødelægge forsvaret med hos din fjende via Combat simulator, som: OSimulate, RakSim eller SpeedSim.